Jak soutěžit

  • Soutěže se může zúčastnit každý, kdo má účet Facebooku nebo Instagramu, je starší 15 let a mají trvalé bydliště v České republice.
  • Do soutěže se obvykle můžete zapojit přidáním komentáře pod určený příspěvek, označením příspěvku tlačítkem „To se mi líbí“ („Like“) nebo nahráním či zasláním soutěžního příspěvku. Přesný pokyn naleznete v soutěžním příspěvku.
  • Každý soutěžící se může v rámci jedné soutěže zapojit pouze jednou a v rámci jedné soutěže má nárok jen na jednu výhru.

Jak vyberme a vyhlásíme výherce

  • Výherci vybereme náhodným losem, pokud nebude u příspěvku řečeno jinak.
  • Výherce vybereme a vyhlásíme nejpozději do 14 dní od uvedeného data konce soutěže a jeho jméno oznámíme v tomto dokumentu, ve Facebook nebo Instagram stories a v soutěžním příspěvku.
  • Výherce nás musí kontaktovat zprávou do 14 dnů od vyhlášení soutěže, jinak výhra propadá pořadateli.
  • Výhru pošleme vždy první nebo druhý týden v následujícím měsíci.

Když se nám něco nebude zdát…
V případě důvodného podezření z podvodu nebo jiné nekalosti, můžeme soutěž ukončit či pozastavit nebo libovolně pozměnit.
Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli, nikoli Facebooku.

V případě zapojení se do soutěže automaticky souhlasíte, že v případě výhry zde zveřejníme vaše jméno, příjmení a odkaz na facebookový profil.

 

Závěrečná ustanovení
1. Účastí v akci vyjadřuje zákazník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.

2. Vyhlašovatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

3. Každý soutěžící se účastí v soutěži zavazuje dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.

4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení akce, pozastavení akce, předčasného ukončení akce nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka, jako je např. manipulace s výsledky nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže.

5. Vyhlašovatel akce je oprávněn v souvislosti s předáním výhry v této soutěži požadovat, aby vítěz prostřednictvím osobního dokladu prokázal skutečnost, že je osobou výherce a je starší 15 let. V případě, že tuto podmínku nesplní, nebude mu výhra v soutěži předána.

6. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. V případě nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na zákaznické centrum vyhlašovatele, a to prostřednictvím telefonního čísla: +420 730 825 302.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2022

Výherci soutěže

Výherce číslo 1: Hanka Hubáčová

Výherce číslo 2: František Veselý

Výherce číslo 3: Miloslava Suchá